Metoda McKenziego

Metoda McKenziego ma duże zastosowanie w leczeniu bólu kręgosłupa, najbardziej odcinka
lędźwiowego . Metodę opracował w latach 50 ubiegłego wieku nowozelandzki fizjoterapeuta
Istotą metody Robina McKenziego jest to, że oferuje ona wielu pacjentom system samodzielnego
radzenia sobie z bólem. W przypadku niektórych pacjentów ingerencja, czy mobilizacja ze strony
terapeuty jest konieczna, lecz jak podkreśla McKenzie, nie powinna być stosowana wobec całej
populacji cierpiących na bóle odcinka lędźwiowego gdy tak naprawdę potrzebna jest tylko
niektórym z nich.

Wartość diagnostyczna metody McKenziego została w pełni potwierdzona, szczególnie w ostatnich
latach, licznymi badaniami naukowymi. Jej skuteczność w porównaniu z innymi metodami
biomechanicznymi ( np. chiropraktyka ), nie ulega wątpliwości.