Metoda PNF

Metoda PNF (dla szybkiej orientacji dla pacjenta) PNF – Pracuj Nad Funkcją w
oryginalnym tłumaczeniu – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation(PNF) jest
koncepcją, która powstała w 1946 roku w Kalifornii. Jest efektem współpracy
fizjoterapeutki Maggie Knott z neurofizjologiem – dr Hermanem Kabata. To przykład
neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływań terapeutycznych, który bazuje
na najnowszych osiągnięciach nauk medycznych. Ich istota została zawarta w nazwie
proprioceptywne (związane z receptorami ciała), nerwowo-mięśniowe (uaktywniające układ
nerwowo-mięśniowy) facilitowanie (ułatwianie). Z uwagi na szeroki zakres oddziaływania
koncepcja PNF szybko przestała być utożsamiana z techniką skierowaną wyłącznie dla
pacjentów neurologicznych.

Z powodzeniem stosuje się ją także w ortopedii, pediatrii, rehabilitacji sportowej, leczeniu wad
postawy czy chorób nerwowo-mięśniowych. W praktyce sprawdza się jako samodzielna kompletna
metoda jak i jej wybrane techniki pracy z pacjentem.