Terapia Plaatsman’a

Bardzo użytecznym z punktu praktycznego zastosowania okazało się ukończenie
III stopniowego Kursu Terapii Manualnej opartej na Dowodach Naukowych
wg Koncepcji Plaatsmana

Zajęcia obejmowały teorię terapii manualnej w ujęciu zarówno naukowym, jak i holistycznym, anatomię, anatomię in vivo, artrokinematykę oraz patologię stawów kończyn i kręgosłupa. W części praktycznej kursów zrealizowano program w zakresie badania manualnego oraz wykorzystania środków terapii manualnej w leczeniu dysfunkcji kręgosłupa, stawów kończyn górnych i dolnych w oparciu o aktualne badania naukowe oraz zalecenia International Evidence Based Guidelines.

Celem kursów Plaatsmana jest przekazanie fizjoterapeutom wiedzy na temat:

  • podstaw terapii manualnej
  • badania pacjenta
  • rozpoznania mechanicznych zaburzeń kręgosłupa, kończyn oraz obwodowego układu nerwowego
  • wykonania funkcjonalnej diagnozy dla potrzeb terapii manualnej
  • zaplanowania, wykonania oraz oceny procesu leczenia terapią manualną
  • podejmowania klinicznych decyzji, za pomocą reguł opartych na dowodach naukowych
  • technik mobilizacji manualnej, specyficznych technik terapii manualnej, manipulacji stawów oraz torebki stawowej, technik neuromobilizacyjnych oraz technik stabilizacji. Techniki te dotyczą kręgosłupa, kończyn, stawu żuchwowo-skroniowego oraz obwodowego układu nerwowego.